कोरोना भाइरस (Covid 19) को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि बाग्मती प्रदेश को संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व

2020-07-15

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि बाग्मती प्रदेशका मुख्य मन्त्री श्री डोरमनी पौडेल ज्यूलाई आर्थिक सहयोग स्वरुप रु. चार लाखको चेक हस्तान्तरण गर्दै हेटौडा शाखाका प्रबन्धक श्री शम्भु प्रसाद पराजुली ।